Το διδακτικό προσωπικό του φροντιστηρίου μας αποτελείται από μία εξαιρετική ομάδα έμπειρων καθηγητών, οι οποίοι με την άρτια κατάρτιση, τη μεθοδικότητα και τη μεταδοτικότητά τους φροντίζουν για τη συνεχή πρόοδο των μαθητών μας.

Οι καθηγητές στο Φάσμα διαθέτουν συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο, επιμορφώνονται συνεχώς και προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους στις ανάγκες και στο μαθησιακό προφίλ του κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Η ομάδα των καθηγητών μας απαρτίζεται από 20 μόνιμους συνεργάτες, με μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση, αξιόλογες σπουδές και εξειδίκευση στο αντικείμενό τους.

Η επιστημονική μας ομάδα συγκροτείται από ανθρώπους με μεγάλη φροντιστηριακή επιτυχία και αναγνωρισμένες προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, σε ειδικότητες που καλύπτουν όλο το εύρος των μαθησιακών αναγκών της εκπαίδευσης.

Οι ειδικότητες των καθηγητών μας

  • Μαθηματικοί
  • Φυσικοί
  • Χημικοί
  • Φιλόλογοι
  • Οικονομολόγοι
  • Βιολόγοι
  • Προγραμματιστές
  • Μηχανολόγοι Μηχανικοί
  • Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

Η Διεύθυνση του φροντιστηρίου φροντίζει για το σωστό προγραμματισμό της ύλης και τη συνεχή αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, του εκπαιδευτικού υλικού και των διδακτικών μέσων.

Παράλληλα, παρακολουθεί, αξιολογεί και ελέγχει την καθολική εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής του φροντιστηρίου, ώστε να παρέχονται συνεχώς στους μαθητές μας εκπαιδευτικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.

Καθηγητές - ΦΑΣΜΑ