Σμαρώ Σαρρή

Πολιτικών Επιστημών Δ.Π.Θ. Φιλόξενο περιβάλλον, άρτια επιστημονικά καταρτισμένοι και πλήρως συνεργάσιμοι καθηγητές. Το επίπεδο του φροντιστηρίου είναι πολύ υψηλό