ΧΡΗΣΤΟΣ.DAMIANOS

Μηχανολόγων Μηχανικών Σερρών

Το φροντιστήριο Φάσμα με βοήθησε να πετύχω το στόχο μου και να περάσω στη σχολή της πρώτης μου επιλογής. Όλη τη χρονιά το κλίμα με τους καθηγητές ήταν πολύ καλό. Έκαναν το μάθημα να φαίνεται εύκολο, ευχάριστο και ενδιαφέρον.