Στο φροντιστήριο Φάσμα, στη Θεσσαλονίκη, προβαίνουμε στην έκδοση των βιβλίων για όλα τα διδασκόμενα μαθήματα.

Τα βιβλία μας συγγράφονται από τους έμπειρους και άρτια καταρτισμένους καθηγητές μας.

Αποτελούν σημαντικό εκπαιδευτικό βοήθημα για όλους τους μαθητές μας, στους οποίους παρέχονται δωρεάν.

Τα βιβλία των εκδόσεων Φάσμα ανανεώνονται κάθε χρόνο, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση του εκπαιδευτικού υλικού του φροντιστηρίου μας. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους μαθητές που μας εμπιστεύονται, φροντίζουμε για τα βιβλία των διδασκόμενων μαθημάτων, για όλους τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.