Η πρώτη χρονιά στο Λύκειο φέρνει πιο κοντά το μαθητή στην επιλογή ομάδας προσανατολισμού. Η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος και η αυξημένη ύλη είναι στοιχεία που πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνέπεια και επαγγελματισμό.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Νεοελληνική Γλώσσα

Αρχαία

Άλγεβρα

Γεωμετρία

Φυσική

Χημεία

Οι επιλογές είναι καθοριστικές. Το πρόγραμμα του κάθε μαθητή είναι προσαρμοσμένο στην ομάδα προσανατολισμού που θα ακολουθήσει τόσο στη Β΄, όσο και στη Γ΄ Λυκείου.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Αρχαία Γνωστό

Αρχαία Άγνωστο

Θετικών Σπουδών

Μαθηματικά

Φυσική

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Νεοελληνική Γλώσσα

Άλγεβρα

Γεωμετρία

Φυσική

Χημεία

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθηματικά

Χημεία

Αρχαία Άγνωστο

Λατινικά

Βιολογία

Α.Ε.Π.Π.

Με μεθοδική εργασία και σωστό προγραμματισμό, αναπτύσσονται οι δεξιότητες του μαθητή προς τη σωστή κατεύθυνση και διαμορφώνεται το κλίμα για την επίτευξη του τελικού του στόχου.

 

4 ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 

Α. Ανθρωπιστικών Σπουδών

Υποχρεωτικά μαθήματα

Νεοελληνική Γλώσσα

Αρχαία Προσανατολισμού

Ιστορία Προσανατολισμού

Λατινικά Προσανατολισμού

Β. Θετικών Σπουδών

Υποχρεωτικά μαθήματα

Νεοελληνική Γλώσσα

Φυσική Προσανατολισμού

Χημεία Προσανατολισμού

Μαθηματικά Προσανατολισμού

Γ.  Σπουδών Υγείας

Υποχρεωτικά μαθήματα

Νεοελληνική Γλώσσα

Φυσική Προσανατολισμού

Χημεία Προσανατολισμού

Βιολογία Προσανατολισμού

Δ.  Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Υποχρεωτικά μαθήματα

Νεοελληνική Γλώσσα

Μαθηματικά Προσανατολισμού

Α.Ε.Π.Π.

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Έχοντας την επιθυμία βελτίωσης βαθμολογίας, καθώς και την εμπειρία των Πανελλαδικών εξετάσεων, η επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων για την επίτευξη του στόχου είναι μονόδρομος.

Οι μαθητές με στόχο την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποστηρίζονται άρτια και μεθοδικά. Tα μαθήματα ειδικότητας παραδίδονται από έμπειρους και εξειδικευμένους καθηγητές.

Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.

Νεοελληνική Γλώσσα

Μαθηματικά

Ειδικότητα I

Ειδικότητα II

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα ειδικοτήτων για τους παρακάτω τομείς: Πληροφορικής, Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής, Υγείας και Πρόνοιας, Οικονομίας και Διοίκησης.

Ειδική προετοιμασία και για μαθητές της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.