Φάσμα

Το Φροντιστήριο

Η Φιλοσοφία μας

Οι συνεχείς κοινωνικοπολιτικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα, καθώς και τα νέα δεδομένα στην εκπαίδευση δημιουργούν, πιο επιτακτική από ποτέ, την ανάγκη απόκτησης των απαραίτητων εφοδίων, για την επίτευξη μίας επιτυχημένης σταδιοδρομίας.

Η σύγχρονη αγορά εργασίας απευθύνεται σε νέους επιστήμονες, αυξημένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Η επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων για την προετοιμασία και την υλοποίηση αυτού του στόχου αποτελεί μονόδρομο.

Στο Φάσμα, έχοντας ζυμωθεί και καταξιωθεί επαγγελματικά μέσα στο ολοένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, είμαστε σε θέση να αφουγκραστούμε τις τάσεις της νεολαίας και τις ανάγκες της αγοράς και να αντεπεξέλθουμε άριστα, προσαρμοσμένοι στα νέα δεδομένα επαγγελματικού προσανατολισμού και εκπαίδευσης.

Βασικό άξονα της φιλοσοφίας μας, στο Φροντιστήριο Φάσμα, αποτελεί η τριμερής σχέση γονέα – μαθητή – φροντιστηρίου. Μία σχέση την οποία χαρακτηρίζουν η εμπιστοσύνη, η συνέπεια, το ειλικρινές ενδιαφέρον και το υψηλό αίσθημα ευθύνης. Πιστεύουμε ότι ο μαθητής είναι ένα πολυδιάστατο σύνολο από δεξιότητες, ανάγκες, συναισθήματα και συμπεριφορές, που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επίδοσή του, τις αποφάσεις και τη μετέπειτα πορεία του, τόσο ως φοιτητή, όσο και ως επαγγελματία.

Στο Φάσμα αντιμετωπίζουμε το μαθητή ως μια αξιόλογη και πολλά υποσχόμενη προσωπικότητα, με αστείρευτες δυνατότητες και όχι, απλώς, ως μονάδα μίας τάξης που θα δώσει εξετάσεις.

Μέσα από σύγχρονες και διαρκώς εξελισσόμενες μεθόδους διδασκαλίας, είμαστε αυτοί που θα καθοδηγήσουμε κατάλληλα τους μαθητές μας και θα τους εξοπλίσουμε με τα αρτιότερα εκπαιδευτικά εφόδια για την επίτευξη των στόχων τους, εξασφαλίζοντας την επιτυχία τους.

 

Με εκτίμηση,

Η διεύθυνση

Θ. Θεοδωριάδου
Χημικός Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ.

Γ. Θεοδωριάδου
Φιλόλογος Α.Π.Θ.
Ιστορικό – Αρχαιολογικό

Το Μάθημα

Ολιγομελή Τμήματα

Μία ολιγομελής ομάδα μαθητών είναι πάντοτε πιο λειτουργική, οργανωμένη, δυναμική και προσαρμοσμένη στις δυνατότητες και τους στόχους των μελών της. Τα τμήματά μας αποτελούνται από μικρό αριθμό ατόμων, ώστε να προσφέρεται στο μαθητή μία εξειδικευμένη και εξατομικευμένη διδασκαλία και, συνεπώς, μία καλύτερη διδακτική εμπειρία.

Τραπέζι Εργασίας

Το μάθημα γίνεται σε μικρές ομάδες μαθητών, γύρω από το τραπέζι εργασίας, χωρίς τη διάταξη θρανίων. Έτσι, αναπτύσσεται η ομαδικότητα και η ευγενής άμιλλα μέσα στην τάξη, διευκολύνεται η πορεία του μαθήματος και ενισχύεται το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ μαθητή και καθηγητή. Με τον τρόπο αυτόν, η διδασκαλία γίνεται πιο άμεση, ουσιαστική και αποτελεσματική.

ευχαριστημένοι μαθητές στο φάσμα

Οι Καθηγητές μας

Το διδακτικό προσωπικό του φροντιστηρίου μας αποτελείται από μία εξαιρετική ομάδα έμπειρων καθηγητών, οι οποίοι με την άρτια κατάρτιση, τη μεθοδικότητα και τη μεταδοτικότητά τους φροντίζουν για τη συνεχή πρόοδο των μαθητών μας.

Οι καθηγητές στο Φάσμα διαθέτουν συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο, επιμορφώνονται συνεχώς και προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους στις ανάγκες και στο μαθησιακό προφίλ του κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Η ομάδα των καθηγητών μας απαρτίζεται από 20 μόνιμους συνεργάτες, με μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση, αξιόλογες σπουδές και εξειδίκευση στο αντικείμενό τους.

Η επιστημονική μας ομάδα συγκροτείται από ανθρώπους με μεγάλη φροντιστηριακή επιτυχία και αναγνωρισμένες προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, σε ειδικότητες που καλύπτουν όλο το εύρος των μαθησιακών αναγκών της εκπαίδευσης.

Η Διεύθυνση του φροντιστηρίου φροντίζει για το σωστό προγραμματισμό της ύλης και τη συνεχή αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, του εκπαιδευτικού υλικού και των διδακτικών μέσων.

Παράλληλα, παρακολουθεί, αξιολογεί και ελέγχει την καθολική εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής του φροντιστηρίου, ώστε να παρέχονται συνεχώς στους μαθητές μας εκπαιδευτικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.

Ο Χώρος μας

Με ιδιαίτερη φροντίδα και συνέπεια, δημιουργήσαμε ένα χώρο όπου παρέχουμε εκπαιδευτικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Αντίστοιχη προσοχή δόθηκε και στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του εκπαιδευτηρίου μας.

Το φροντιστηριακό οίκημα αποτελείται από τρία επίπεδα και η κτηριακή μελέτη του πραγματοποιήθηκε με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να παρέχεται η πλήρης ασφάλεια των μαθητών.

Η αρχιτεκτονική μελέτη σχεδιασμού βασίστηκε στο συνδυασμό της σύγχρονης αισθητικής του εσωτερικού χώρου με τη βελτιστοποίηση της ψυχολογίας των ανθρώπων που δρουν και λειτουργούν σε αυτόν.

Μετάβαση στο περιεχόμενο