Οι συνεχείς κοινωνικοπολιτικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα, καθώς και τα νέα δεδομένα στην εκπαίδευση δημιουργούν, πιο επιτακτική από ποτέ, την ανάγκη απόκτησης των απαραίτητων εφοδίων, για την επίτευξη μίας επιτυχημένης σταδιοδρομίας.

Η σύγχρονη αγορά εργασίας απευθύνεται σε νέους επιστήμονες, αυξημένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Η επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων για την προετοιμασία και την υλοποίηση αυτού του στόχου αποτελεί μονόδρομο.

Στο Φάσμα, έχοντας ζυμωθεί και καταξιωθεί επαγγελματικά μέσα στο ολοένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, είμαστε σε θέση να αφουγκραστούμε τις τάσεις της νεολαίας και τις ανάγκες της αγοράς και να αντεπεξέλθουμε άριστα, προσαρμοσμένοι στα νέα δεδομένα επαγγελματικού προσανατολισμού και εκπαίδευσης.

Βασικό άξονα της φιλοσοφίας μας, στο Φροντιστήριο Φάσμα, αποτελεί η τριμερής σχέση γονέα – μαθητή – φροντιστηρίου. Μία σχέση την οποία χαρακτηρίζουν η εμπιστοσύνη, η συνέπεια, το ειλικρινές ενδιαφέρον και το υψηλό αίσθημα ευθύνης. Πιστεύουμε ότι ο μαθητής είναι ένα πολυδιάστατο σύνολο από δεξιότητες, ανάγκες, συναισθήματα και συμπεριφορές, που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επίδοσή του, τις αποφάσεις και τη μετέπειτα πορεία του, τόσο ως φοιτητή, όσο και ως επαγγελματία.

Στο Φάσμα αντιμετωπίζουμε το μαθητή ως μια αξιόλογη και πολλά υποσχόμενη προσωπικότητα, με αστείρευτες δυνατότητες και όχι, απλώς, ως μονάδα μίας τάξης που θα δώσει εξετάσεις.

Μέσα από σύγχρονες και διαρκώς εξελισσόμενες μεθόδους διδασκαλίας, είμαστε αυτοί που θα καθοδηγήσουμε κατάλληλα τους μαθητές μας και θα τους εξοπλίσουμε με τα αρτιότερα εκπαιδευτικά εφόδια για την επίτευξη των στόχων τους, εξασφαλίζοντας την επιτυχία τους.

Με εκτίμηση,

Η διεύθυνση

Θ. Θεοδωριάδου

Χημικός Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ.

Γ. Θεοδωριάδου

Φιλόλογος Α.Π.Θ.

Ιστορικό – Αρχαιολογικό