Ολιγομελή τμήματα

Μία ολιγομελή ομάδα μαθητών είναι πάντοτε πιο λειτουργική, οργανωμένη, δυναμική και προσαρμοσμένη στις δυνατότητες και τους στόχους των μελών της. Τα τμήματά μας αποτελούνται από μικρό αριθμό ατόμων, ώστε να προσφέρεται στο μαθητή μία εξειδικευμένη και εξατομικευμένη διδασκαλία και, συνεπώς, μία καλύτερη διδακτική εμπειρία.

Τραπέζι εργασίας

Το μάθημα γίνεται σε μικρές ομάδες μαθητών, γύρω από το τραπέζι εργασίας, χωρίς τη διάταξη θρανίων. Έτσι, αναπτύσσεται η ομαδικότητα και η ευγενής άμιλλα μέσα στην τάξη, διευκολύνεται η πορεία του μαθήματος και ενισχύεται το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ μαθητή και καθηγητή. Με τον τρόπο αυτόν, η διδασκαλία γίνεται πιο άμεση, ουσιαστική και αποτελεσματική.

ΜΑΤΗΙΜΑ1

ΜΑΤΗΙΜΑ2