Η ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ

 • Πολύωρη ενισχυτική διδασκαλία
 • Δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού
 • Πρόγραμμα διαβάσματος ξεχωριστά για κάθε μαθητή
 • Αναγνωστήριο – Χώρος μελέτης εντός του φροντιστηρίου
 • Ψυχολογική υποστήριξη – Ειδικός συνεργαζόμενος παιδοψυχολόγος
 • Ειδικά Διαγνωστικά τεστ που εντοπίζουν τις αδυναμίες του κάθε μαθητή

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ

 • Συχνές προσωπικές συναντήσεις με τους καθηγητές και τη διεύθυνση
 • Ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεργασία γονέων – καθηγητών
 • Συνεχής τηλεφωνική επικοινωνία κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς
 • Δύο οργανωμένες συγκεντρώσεις γονέων
 • Πιστή εικόνα της προόδου του μαθητή στα προφορικά και τα γραπτά
 • Καθημερινή χρήση παρουσιολόγιου σε όλα τα μαθήματα

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ

 • Μελετημένοι χώροι
 • Αισθητική περιβάλλοντος
 • Wi-fi σε όλους τους χώρους
 • Σύγχρονα τεχνολογικά μέσα

ΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ

 • Θέματα προσομοίωσης πανελλαδικών εξετάσεων
 • Οργανωμένες περίοδοι επαναληπτικών εξετάσεων
 • Έκτακτη γραπτή εξέταση στο μάθημα της ημέρας
 • Θέματα ΟΕΦΕ

Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ

 • Προσωπική και υπεύθυνη καθοδήγηση σε θέματα σταδιοδρομίας
 • Παροχή οδηγού σπουδών και επαγγελμάτων
 • Ημερίδες επαγγελματικού προσανατολισμού

ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ

 • Εξατομικευμένα ραντεβού μαθητών και γονέων με τη Διεύθυνση
 • Συμπλήρωση πρόχειρου μηχανογραφικού – Πιθανές αλλαγές
 • Αποστολή τελικού μηχανογραφικού δελτίου από το φροντιστήριο

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ

 • Ημερίδες ενημέρωσης εκπαιδευτικών θεμάτων
 • Σεμινάρια επιλογής σπουδών
 • Ημερίδα διαχείρισης άγχους
 • Χορός αποφοίτησης